2019/2020

Oznámení  o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání - 2. kolo zápisu

2. kolo zápisu - oznámení.docx

Pro rodiče dětí, které zůstaly po znovuotevření MŠ doma

V pátek 12. 6. bude probíhat v naší školce společné focení jednotlivých tříd -   - postupně od 8. hod. Chcete - li, aby se vaše dítě účastnilo společného focení se svojí třídou, prosíme, zkontaktujte své třídní učitelky a informujte se o předběžném čase focení. V pátek nám při příchodu vyplníte tiskopis s čestným prohlášením o neexistenci virového onemocnění.

2. kolo zápisu dětí do Mateřské školy Svitavy, Československé armády 9 na školní rok 2020/2021 

se koná ve středu 3. 6. 2020 v době od 14:00 do 16:00 hodin 

v budově mateřské školy.

 K zápisu je třeba: 

• Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – formulář dostanete k vyplnění v MŠ. 

• Originál vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost o zdravotním stavu dítěte a řádném očkování – formulář je možné si stáhnout na našich internetových stránkách nebo vyzvednout přímo v MŠ. 

• Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. 

• Rodný list dítěte.

Informace pro rodiče dětí navštěvující mateřské školy

Rada města Svitavy na svém mimořádném zasedání dne 18.5.2020 projednala znovuotevření mateřských škol.

Rada města Svitavy schvaluje otevření 

Mateřské školy Svitavy, Československé armády 9, 

a to s účinností od 25.5.2020.

Nadále budou platit určitá hygienická opatření, ovšem děti budou moci školky navštěvovat bez ochranných pomůcek dýchacích cest (roušky, šátky, respirátory, apod.).

Prosíme vás o důkladné přečtení a vyplnění tiskopisů:

( tiskopisy budou k dispozici i v MŠ )

čestné_prohlášení.pdf

Souhlas-zákonného-zástupce-dítěte.docx

Oznámení o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

oznámení-podle-reg.-čísel.docx

Zápis do mateřské školy 

Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9 

Vážení rodiče, 

s ohledem na mimořádná opatření jsme nuceni zápis do MŠ školního roku 2020/2021 řešit jinými formami, které umožní omezit fyzický kontakt na nejkratší možnou dobu. Zápis proběhne ve dvou fázích

od 4. – 7. 5. 2020 bude probíhat sběr podkladů pro zápis

vlastní zápis bude probíhat ve dnech od 11. do 13. 5. 2020

Tiskopis „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a „Čestné prohlášení     k očkování“ bude k dispozici ke konci dubna na webu školy. Pro přijetí dítěte      do MŠ je nutné podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Každé žádosti      o přijetí bude školou přiděleno registrační číslo, které slouží pro správní řízení. Správní řízení bude zahájeno nejdříve prvním dnem stanoveným pro zápis do MŠ, 

tj. 11. 5. 2020.

Pokyny k zápisu do MŠ.docx - NUTNÉ PŘEČÍST!!!

Kritéria pro přijímání dětí.docx

Vyjádření lékaře.doc

Pro rodiče všech dětí - náměty na činnosti s dětmi po dobu přerušení provozu

V hlavním menu je pro vás připravena nová stránka s názvem: Inspirace pro rodiče

Zde najdete náměty různého zaměření pro zabavení svého dítěte po dobu přerušení provozu naší MŠ. 

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 - vyjádření MŠMT ČR

 

www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021

INFORMACE PRO RODIČE K ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

PŘI PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ V SOUČASNÉ DOBĚ

Vážení rodiče, mateřská škola bude účtovat úplatu za předškolní vzdělávání    v dubnu 2020 v poměrné výši k počtu dnů přerušeného provozu školy a dále od května 2020 dle skutečné situace. Vyúčtování úhrady za předškolní vzdělávání proběhne v běžném režimu.

INFORMACE PRO RODIČE K ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

PŘI PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ V SOUČASNÉ DOBĚ

Vážení rodiče, mateřská škola bude účtovat úplatu za předškolní vzdělávání    v dubnu 2020 v poměrné výši k počtu dnů přerušeného provozu školy a dále od května 2020 dle skutečné situace. Vyúčtování úhrady za předškolní vzdělávání proběhne v běžném režimu.

Zápis do Mateřské školy Svitavy, Československé armády 9 

Termín zápisu pro školní rok 2020/2021 je 5. 5. 2020 

od 13:00 do 17:00 hodin v Multifunkční centrum Fabrika Svitavy.

S sebou je nutné mít rodný list dítěte, občanský průkaz jednoho zákonného zástupce a vyjádření lékaře pro děti a dorost viz. tiskopis sekce Pro rodiče. Žádost o přijetí bude k dispozici přímo na místě zápisu ve Fabrice. V případě změny organizace zápisu (nouzový stav) do MŠ budete uvědomění na www stránkách školy, prostřednictvím informační tabule školy a městských medií.

Povinné předškolní vzdělávání dětí 2. a 5. třídy před jejich nástupem

do základních škol od 1. 9. 2020, v době přerušení provozu mateřské školy

Ve středu 1. 4. 2020 době od 11:30 do 12:30 hodin a čtvrtek 2. 4. 2020 v době od 11:30 do 12:30 hodin a 14:15 do 16:00 hodin si rodiče mohou vyzvednou pro své děti pracovní sešity a další materiály pro domácí vzdělávání. Připraveny budou ve vstupních prostorách budovy A. V toto dobu je možné si také vyzvednou tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodů uzavření školského zařízení (školy). V případě dotazů se obracejte na třídní učitelky.

Vážení rodiče, vzhledem k nouzovému stavu Rada města Svitavy, jako vykonavatel zřizovacích funkcí, svým usnesením ze dne 26.3.2020 schválila uzavření všech mateřských škol ve Svitavách, a to od 30.3. do odvolání. 

Zároveň vzala na vědomí ustavení tzv. Určené mateřské školy v ulici Větrná 11. Tato mateřská škola bude sloužit pro děti rodičů, kteří musí nezbytně vykonávat své povolání. Proto prosíme rodiče o sdělení zájmu o umístění svého dítěte přímo ředitelce školy paní Janě Hrubé nejpozději                  do pátku 27.3.2020 do 11:00 na telefonním čísle: 736 629 430. 

Nadále prosíme o sledování informačních zdrojů města Svitavy a jednotlivých mateřských škol pro případ, že dojde ke změnám ve vyhlášených opatřeních.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let 

z důvodů uzavření školského zařízení ( školy )

budeme vydávat zákonným zástupcům dětí v pondělí 23. 3. 2020 v době              od 11:30 do 12:30 hodin a od 14:15 do 16:00 hodin ve vstupních prostorách hlavní budovyŽádost bude vydávána i v následující den,        to je v úterý 24. 3. 2020 v době od 7:00 do 8:30 hodin, od 11:30 do 12:30 hodin a od 14:15 do 16:00 hodinVstupní dveře si otevřete bezpečnostním čipem. Další termín předání v nezbytných případech si je nutné domluvit předem    na tel. čísle 733 129 529.

Zápis k povinné školní docházce

 pro školní rok 2020/2021

!!!! Důležité informace pro rodiče !!!!

čtěte: zápis do prvních tříd ZŠ.doc 

Nařízením hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického se počínaje středou 18. března od 18:00 zakazuje občanům vstupovat do obchodů, lékáren, zdravotnických zařízení, pošt, bank či do veřejných dopravních prostředků bez roušky, respirátoru či jiné ochrany dýchacích cest

Nařízení platí do odvolání. „Tímto nařízením reagujeme na stávající situaci a žádáme všechny spoluobčany o maximální respektování tohoto nařízení, které slouží jako ochrana nás všech. Je to pro nás všechny velká zkouška, ale pokud budeme ohleduplní a hlavně disciplinovaní, tak se podaří celou situaci zvládnout. Upřímně žádám, abychom se všemi doporučeními a pravidly řídili a chránili tak sebe a své okolí,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Zákaz vstupu bez roušky, respirátoru či jiné ochrany dýchacích cest se týká provozoven, jejichž provoz je povolen vládními usneseními i za nouzového stavu. Patří mezi ně zejména prodejny potravin, pohonných hmot a paliv, hygienických prostředků, lékárny, výdejny zdravotnických prostředků, prodejny tiskovin a tabákových výrobků. Dále se opatření týká také prostředků veřejné dopravy, sociálních a zdravotnických zařízení, školských zařízení a pošt na území celého našeho kraje,“ vyjmenoval hejtman Netolický.

Poděkování

Všichni moc děkujeme šikovné mamince jednoho chlapce ze 4. třídy, která nám ulehčila situaci, a ušila do školky roušky k zakrytí úst a nosu.

Dne 13. března 2020 proběhla v ranních hodinách za přítomnosti Rady města Svitavy schůze vedení města Svitavy s řediteli a ředitelkami příspěvkových organizací města. Cílem této schůzky bylo vyměnit si inspirace a poznatky z posledních dní a vyhodnotit nastavení situace        pro následující týdny. 

Mateřské školy 

Ve svitavských mateřinkách opadla docházka na poloviční až třetinové počty. Rada města Svitavy po vzájemné domluvě se všemi ředitelkami a řediteli mateřských škol rozhodla                                                                 

o neuzavření školek

na území města, nicméně důrazně apeluje na zodpovědný přístup rodičů, kteří mají možnost nechat své děti doma, aby tak učinili. Je společným zájmem pomoci rodičům, co nemají možnost zajistit hlídání, ovšem myslíme především na zdraví dětí i zaměstnanců.

DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

 

DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU.pdf 

UPOZORNĚNÍ NA ZVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO od 1. 2. 2020

 

Od 1. 2. 2020 dochází  z provozně – ekonomických důvodů k výraznějšímu zdražení obědů:

Skupina strávníků

Přesnídávka

Oběd

Svačina

Celkem

3-6 let

7 Kč

22 Kč

7 Kč

36 Kč

7 let

7 Kč

26 Kč

7 Kč

40 Kč

 

Výše pravidelné měsíční zálohy pro děti 3-6 let je 800 Kč a  pro děti 7 let je 900 Kč.

 

Prosíme rodiče o přenastavení trvalých příkazů!

 

 

                                                                                 Mgr. Marie Havířová

                                                                                                    ředitelka

 

 

Dne: 21. 1. 2020

 

Provoz Mateřské školy Svitavy, 

Československé armády 9 

bude po projednání se zřizovatelem, v souladu s ustanovením §3, odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolní vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 

přerušen v měsíci srpnu 2020

                        Mgr. Marie Havířová, ředitelka školy

Srdečně zveme na vánoční tvořivou dílnu v každé třídě mateřské školy

 

ve čtvrtek 12. prosince 2019

v době 15:00 – 16:00 hodin

 

v jednotlivých třídách se vybírá příspěvek na materiál 5,- Kč/ks

(doporučujeme vzít si s sebou návleky)

Dnes, to je 6. listopadu 2019 jsem obdržela níže popsanou skutečnost.        V tento den bude provoz školy omezen. V případě možnosti přerušte docházku svého dítěte na tento den do mateřské školy. 

                                                                      Děkuji.

                                                                      Marie Havířová, ředitelka školy 

 

Dne 21. 11. 2019 v době od 8:00 do 14:00 hodin bude z důvodu opravy vodovodního řadu přerušena dodávka vody ve Svitavách, ulice Richarda Kloudy – od křižovatky s ulicí Dimitrovova po křižovatku s ulicí Dvořákova, Československé armády, Mařákova, B. Martinů č. o. 1, Dvořákova – od křižovatky s ulicí R. Kloudy po křižovatku s ulicí Štursova, Fibichova. 

                                                                     

                                                                       Děkujeme za pochopení.

                                                                       Zobač Jaromír 

                                                                       mistr provozního úseku vodovod 

 

Hradec nad Svitavou 494 

569 01 Hradec nad Svitavou 

Tel.: 461 548 273 

Mob.: +420 734 353 990 

E-mail: j.zobac@vodarenskasvitavy.cz

 

Vánoce se blíží

Naše školka vyhlašuje projekt: Vánoční salát

 

Máte doma tradiční, oblíbený rodinný recept nebo zkoušíte rádi věci nově, inovativně, experimentujete?

 

Hledáme recepty na VÁNOČNÍ SALÁT,

ten, bez kterého u Vás nejsou Vánoce!

 

Prosíme - posílejte recepty na: ms.specialni3@ svitavy.cz,

případně předejte ve své třídě do 15. listopadu 2019.

 

 

Zapojení účastníci získají unikátní „Kuchařku vánočních salátů“.

 

 

Srdečně zveme na společnou schůzku rodičů,

která se koná

v úterý 17. 9. 2019 od 15:30 hodin v 5. třídě (modrá) – budova A

 

Program: 

   seznámení se školním rokem 2019/2020

   informace o založení Spolku rodičů a přátel mat. školy

 

   následují třídní schůzky

 

Připravte si náměty na činnost školy, výlety a akce pro rodiče a děti.

 

Schůzce rodičů bude předcházet od 15:00 hod. info o kroužku angličtiny „Hello Goodbye“.