starší

Modrá třída 

Děti z modré třídy zahájily docházku do mateřské školy modrým dnem. 

Seznamovací odpoledne pro děti a rodiče
 
Po prázdninách jsme přivítali nejen nový školní rok, ale také spoustu nových dětí. 
A abychom se lépe poznali, uspořádali jsme na školní zahradě ve spolupráci se SVČ Svitavy - Tramtárie zahradní slavnost, která byla určena pro všechny děti a rodiče z naší školky. 
Počasí nám přálo a počáteční obavy ze zatažené oblohy vystřídala radost ze sluníčka. Děti s veselou náladou plnily všechny připravené úkoly a vládla příjemná atmosféra. 
 
Věříme, že se všem úterní odpoledne líbilo a těšíme se na další společné setkání.
 
 

Další várka fotografií z lyžařského kurzu.

Tentokrát závěrečný karneval.. =o)

 

https://smscsa.rajce.idnes.cz/Lyzarsky_kurz_karneval_2015_P._Smerdova

 

Děkujeme za fotografie paní Šmerdové.

 

Den otevřených dveří

Ve středu 18. března 2015 

v době od 14:30 hodin do 16:30 hodin 

budou dveře 

Mateřské školy Svitavy, Československé armády 9 

otevřeny pro všechny děti i dospělé.

 

Přijďte si prohlédnout mateřskou školu, seznámit se se Školním vzdělávacím programem „ Pojďte si s námi hrát …“, poznat didaktické pomůcky včetně těch, které využívají děti se speciálními vzdělávacími potřebami a setkat se s pedagogy školy.

Budete srdečně vítáni !

 

 

Den otevřených dveří

Ve středu 18. března 2015 

v době od 14:30 hodin do 16:30 hodin 

budou dveře 

Mateřské školy Svitavy, Československé armády 9 

otevřeny pro všechny děti i dospělé.

 

Přijďte si prohlédnout mateřskou školu, seznámit se se Školním vzdělávacím programem „ Pojďte si s námi hrát …“, poznat didaktické pomůcky včetně těch, které využívají děti se speciálními vzdělávacími potřebami a setkat se s pedagogy školy.

Budete srdečně vítáni !

 

Oznámení nového názvu školy

Speciální mateřská škola Svitavy vzdělává stále více dětí se speciálními vzdělávacími potřebami formou inkluzivního vzdělávání v běžných třídách. Způsob práce s dětmi nás vedle k tomu, aby naše mateřská škola byla mateřskou školou běžnou. Škola začleňuje děti se speciálními vzdělávacími potřebami dle jejich možností do běžných tříd nebo speciálních tříd v rámci běžné školy.

 

Nový název naší školy od 1. 1. 2015:

Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9

Adresa: Československé armády 1645/9, Svitavy, 568 02

 

Mgr. Marie Havířová, ředitelka školy

 

Den otevřených dveří proběhl...

 

Budeme se na Vás těšit u zápisu do mateřské školy

který proběhne 15. dubna 2015 ve velkém sále Fabriky. 

Od 13 do 17. hodin.

 

Den otevřených dveří proběhl...

 

Budeme se na Vás těšit u zápisu do mateřské školy

který proběhne 15. dubna 2015 ve velkém sále Fabriky. 

Od 13 do 17. hodin.

 

 

Velikonoční tvořivá dílna pro děti a rodiče

Již v úterý 31.3.2015

více informací na nástěnkách třídy :)

Těšíme se na Vás.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

První kolo zápisu dětí do mateřské školy 

proběhne 15.dubna 2015 

ve velkém sále FabrikyOd 13 do 17 hodin

 

Více informací zde:

Druhé kolo zápis do Mateřské školy Svitavy, 

Československé armády 9

 

se uskuteční ve středu 3. června 2015 od 14:00 hodin do 16:00 hodin v budově mateřské školy.

 

K zápisu si zákonní zástupci dítěte donesou občanský průkaz, rodný list dítěte a vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost / tiskopis je k dispozici na www.ms.csarmady, v kanceláři účetní školy, popř. u zápisu / . Děti se speciálními vzdělávacími potřebami k přihlášce doloží vyjádření školského poradenského zařízení.

Přihláška do mateřské školy bude k dispozici v uvedený den u zápisu.

V mateřské škole probíhá rekonstrukce.

PROSÍME DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI !!!
 
 

 

Vyzvedněte si čipy

 

 

Vyzvedněte si čipy

 

 

 

 

Obnova zpevněných ploch v areálu školní zahrady

 

foto z první etapy obnovy zpevněných ploch v areálu školní zahrady.
 
 

Obnova zpevněných ploch v areálu školní zahrady

 

foto z první etapy obnovy zpevněných ploch v areálu školní zahrady.
 
 

 

Sportovní hry mateřských škol

máme 3. místo  gratulujeme sportovcům za výbornou reprezentaci naší školky..

 

fotografie: zde 

Den otevřených dveří

 

Srdečně Vás zveme na

 den otevřených dveří v naší školce. 

 

Který proběhne dne 22.3.2016 od 14. hod.

 

Zápis do mateřské školy

 

čtvrtek 7.4.2016

více informací zde.

Zápis do mateřské školy

 

čtvrtek 7.4.2016

více informací zde.

 

Zápis do mateřské školy

 

čtvrtek 7.4.2016

více informací zde.

Zápis do mateřské školy

 

čtvrtek 7.4.2016

více informací zde.

 

Zápis do mateřské školy

 

čtvrtek 7.4.2016

více informací zde.

Zápis do mateřské školy

 

čtvrtek 7.4.2016

více informací zde.

 

Zápis do mateřské školy

 

čtvrtek 7.4.2016

více informací zde.

Zápis do mateřské školy

 

čtvrtek 7.4.2016

více informací zde.

 

 

 
Podívejte se na reportáž z fotbalové akce na našem stadionu, kam se vydali naši předškoláci.
 
 

Prázdninový provoz

 v naší mateřské škole v měsíci srpen 2016 - bude v hlavní budově.

Celodenní provoz je zajištěn od 6. do 16. hod 

a po celou dobu provozu bude k dispozici zvonek 4. třída a telefon: 739 541 305.

 

Rozmístění dětí je pouze orientační a může se v návaznosti na plynulý provoz změnit. 

 

Děti z 3. a 4. třídy budou navštěvovat zpravidla 4. třídu.

Zvonek 4. třída, telefon: 739 541 305

 

Děti z MŠ Větrná, 2. a 5. třídy budou navštěvovat zpravidla 5. třídu 

(po schodech nahoru). 

Zvonek 4. třída, telefon: 733 616 928