Školní rok 2020/2021

Oznámení Rozhodnutí ředitelky školy Č.j.: MSCSA/253/21 o přijetí dětí              k předškolnímu vzdělávání na základě Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021-2022 ze dne 9. 6. 2021 dle registračních čísel:       Rozhodnutí o přijetí dle registračních čísel.pdf

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přidělenými registračními čísly na webových stránkách školy a úřední desce se považují Rozhodnutí o přijetí za oznámená, nebudou se doručovat poštou. Rozhodnutí o přijetí uchazeče si každý zákonný zástupce vyzvedne v mateřské škole dne 14. 6. 2021           v době od 8:00 do 15:00 hodin 

V případě nejasností volejte 733 129 529.

Žádáme zákonné zástupce dětí, které na základě přijetí na jinou MŠ nenastoupí do naší mateřské školy od 1. 9. 2021, aby zaslali tuto informaci na e-mail: ms.csarmady@svitavy.cz nebo ji oznámili osobně. Děkujeme.                    Mgr. Marie Havířová, ředitelka školy

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení z 9. 6. 2021 si vyzvedněte v mateřské škole osobně v pondělí 14. 6. 2021 v době od 8:00 hodin.

 Druhé kolo zápisu do naší MŠ

Dne 9. června 2021 proběhne druhé kolo zápisu do naší mateřské školy.

Zápis se bude konat od 8:00 do 16:00 hodin v ředitelně školy.

Více informací naleznete zde: Zápis-dětí-do-MŠ-druhé-kolo.docx

Provoz Mateřské školy Svitavy, Československé armády 9 bude přerušen v období letních prázdnin od 1. 7. do 31. 7. 2021.

Oznámení Rozhodnutí ředitelky školy Č.j.: MSCSA/186/21 

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na základě 

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

ve školním roce 2021-2022 ze dne 17. 5. 2021 

dle registračních čísel: 

oznámení rozhodnutí21-22.docx

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přidělenými registračními čísly na webových stránkách školy a úřední desce se považují Rozhodnutí o přijetí za oznámená, nebudou se doručovat poštou. Rozhodnutí o přijetí uchazeče si každý zákonný zástupce vyzvedne v týdnu od 17. 5. do 21. 5. 2021 v době od 8:00 do 15:00 hodin v mateřské škole. 

V případě nejasností volejte 733 129 529.

Žádáme zákonné zástupce dětí, které na základě přijetí na jinou MŠ nenastoupí do naší mateřské školy od 1. 9. 2021, aby zaslali tuto informaci na e-mail: ms.csarmady@svitavy.cz nebo ji oznámili osobně. Děkujeme.                              Mgr. Marie Havířová, ředitelka školy

Dne 13. 5. 2021 byl ukončen Zápis k předškolnímu vzdělávání 

do Mateřské školy Svitavy, Československé armády 9. 

Rozhodnutí o přijímacím řízení si vyzvedněte 

v pondělí 17. 5. 2021 od 8:00 do 15:00 hodin 

v kanceláři mateřské školy.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání: Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující: od 3. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ i v kraji Pardubickém. Provoz MŠ probíhá standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ).

Úplatu za předškolní vzdělávání a stravné uhraďte do 15. 5. 2021

Zápis dětí do naší MŠ 

Veškeré informace o doručení žádosti do MŠ    zde: zapis_ZS a MS.doc

Žádosti o přijetí budou přijímány ve dnech  2. - 13. 5. 2021 

potřebné tiskopisy: Vyjádření lékaře.doc      Žádost o přijetí do MŠ.pdf  

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.pdf

Na toto jarní období byl v naší mateřské škole naplánován 

" Den otevřených dveří".

Současná situace bohužel neumožňuje návštěvu u nás zrealizovat.

Dovolujeme si vás tedy všechny - rodiče, prarodiče a hlavně děti - pozvat alespoň na virtuální prohlídku.

Věříme, že se vám bude v naší mateřské škole líbit. Pojďte dál ... 

www.youtube.com/watch?v=HyR3UTXElfQ

Na základě obdržené informace vám oznamuji, že do naší mateřské školy nebude dne 20. 04. 2021 v době od 8:00 do 13:00 hodin dodávána tepelná energie k vytápění školy a ohřevu teplé vody z kotelny Dimitrovova. Teplá voda bude jen z průtokových ohřívačů. S dispečerem ČEZ Energo, s.r.o. bylo projednáno předvyhřátí školy v nočních hodinách.            energo.docx

Prosíme, aby děti měly teplejší oblečení pro pobyt ve třídách. Naší snahou bude, pokud to počasí dovolí, přenést vzdělávání dětí do venkovního prostředí. Pokud máte možnost a chcete děti omluvit, prosíme to oznámit třídním učitelkám v pondělí do 12:00 hodin.

                                               Děkujeme      Mgr.Marie Havířová, ředitelka školy

Dle usnesení vlády ČR bude v pondělí 12. dubna 2021 obnoven provoz MŠ 

Mateřskou školu budou navštěvovat pouze děti plnící povinné předškolní vzdělávání a děti rodičů, kteří jsou zaměstnáni v rámci Integrovaného záchranného systému a krizové infrastruktury. 

Vybrané profese.docx          

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.                      

Docházku nahlaste třídním učitelkám telefonicky  nebo na email 

třídy ( školy ) do pátku 9. 4. 2021 do 12:00 hodin

Před nástupem do školy se děti podrobí antigennímu testu v místnosti tomu určené

Testovací místo se nachází v hospodářské budově přístupné z veřejného prostranství. Testování bude prováděno za účasti zákonných zástupců dětí 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek, popř. v den prvního nástupu do školy. Tímto opatřením se prodlouží doba příchodu dítěte do mateřské školy a jeho předání paní učitelce. Děti budou vzdělávány ve skupinách do 15 dětí za dodržování všech hygienických pravidel platných v době epidemie COVID-19.

Moc chválíme ty, kteří ze zapojili do velikonoční výzdoby před vchodem do MŠ.

Děkujeme vám za krásnou předvelikonoční atmosféru!

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření.

Do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021.pdf

Přijďte si zahrát k naší školce didaktické hry. 

Rostliny.docx ( u branky do zahrady směrem ke 3. třídě )

Velikonoční hra.docx ( u hlavní branky )

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření, do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.   

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ od 22. 3. - 28. 3. 2021

Prostřednictvím naší MŠ vaše děti rády zaregistrujeme na cyklozávod v okolí obce Vendolí. Své malé sportovce hlaste na e - mail: ms.csarmady@svitavy.cz

Předškolní děti - cyklistický závod Vendolí.docx     

Mapa cyklozávod Vendolí.docx     

Kalendář nám i v této covidové době ukazuje blížící se jaro a s ním také velikonoční svátky. My si letos uděláme velikonoční výzdobu na školní zahradě. 

Zapojte se doma do vyfukování vajíček a kreativního zdobení dle vlastní fantazie. Děti při tvoření vyfoťte a fotografie posílejte na náš e – mail: smscsa@seznam.cz. Poté se průběžně dívejte na naše webové stránky, kde najdete nejen fotky svých dětí, ale i jejich kamarádů. 

Vajíčka navlékněte na mašličku, provázek, bavlnku či vlnu a zavěste je na připravený věnec z vrbového proutí. 

Branka bude otevřena denně 

od 8:00 – do 16:00 hod. od 15.3.2021.  

                    Těšíme se, čím nás potěšíte!!!!

Je možné se zapojit do soutěže o nejkrásnější fotografii či obrázek                          na téma: Probuzení přírody aneb jaro očima dětí.

Organizátorem akce je Krajský koordinátor enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ( EVVO ) v Pardubickém kraji. Informace v příloze: 

Vitani jara.png    

Pokud se zapojíte do tvoření, vyfoťe se u této aktivity nebo s hotovým výtvorem a zašlete též na naše webové stránky: smscsa@seznam.cz  

Provoz Mateřské školy Svitavy, Československé armády 9 bude přerušen v období letních prázdnin od 1. 7. do 31. 7. 2021.

Oznámení o uzavření Mateřské školy Svitavy, Československé armády 9 

od 1.3. -21. 3. 2021

Oznámení o uzavření Mateřské školy Svitavy.pdf

INFORMACE PRO RODIČE VYBRANÝCH PROFESÍ 

Po dobu nouzového stavu - uzavření MŠ, je určenou MŠ pro rodiče vybraných profesí Mateřská škola Svitavy, Pražská 2 (kontakt ZŠ5 Svitavy), zde najdete veškeré informace včetně výčtu všech vybraných profesí: 

www.zs5.svitavy.cz/cs/urcena-ms-od-1-3-2021-4150.html

Kontaktní osoba: Ing. Alena Vašáková - ředitelka školy (733 735 788)

Vláda ČR schválila nová opatření s platností 

od 1. března 2021 na příští tři týdny,

tedy do pondělí 21. března 2021,

a tím se pokusila zbrzdit epidemii.

Součástí těchto opatření je 

přerušení provozu mateřských škol.

 

Formulář k ošetřovnému z důvodu uzavření škol najdete na 

eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

 

Informace a dotazy:

www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

 I když se „ život“ skoro zastavil, v naší školce to stále žije !!!!

FOTKY VAŠICH DĚTÍ

z různých školkových aktivit naleznete na našich webových stránkách v sekci Fotogalerie.

Fotky lze stáhnout i !!! jednotlivě !!! - jak na váš PC, tak i do mobilního telefonu.

Po přihlášení do fotogalerie ( pokud nemáte, paní učitelky vám rády poradí ).

Přihlášení v PC: rozkliknout vybranou fotku, pravým tlačítkem dát Uložit obrázek jako …

Přihlášení v mobilním telefonu: dlouze zatlačit na vybranou fotku, objeví se nabídka, dát Stáhnout obrázek.     

Informace pro rodiče dětí v kontaktu s covid pozitivní osobou. 

Jedná se o děti, které docházejí do 4. třídy (zelené).

Karanténa po dobu 18. - 28. 12. 2020

!!! ČTĚTE !!!

Informace pro rodiče - karanténa MŠ Čs. Armády Svitavy.doc 

Oznámení

 Vzhledem k nastalé situaci se angličtina pro děti až do odvolání ruší.                                                    Děkujeme za pochopení.

Úvodní schůzka rodičů a zákonných zástupců dětí 

se uskuteční 8. 9. 2020 v 15:30 hodin v oranžové třídě. 

Po všeobecných informacích budou následovat třídní schůzky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o vnitřní prostory školského zařízení a větší shromáždění osob, použijte ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Prosíme rodiče, aby svému dítěti donesli do mateřské školy jednu záložní roušku pro případ podezření výskytu COVID – 19 v prostorách školy.                                                                                                            Děkujeme.

INFORMACE PRO RODIČE

 Výše plateb za stravné a úplatu od 1.9.2020 

3 -5 let 

1.600 Kč (950 Kč stravné + 650 Kč úplata) 

 

6 let (dítě, které dovrší ve školním roce 6 let) 

950 Kč 

 

7 let (dítě, které dovrší ve školním roce 7 let) 

1000 Kč 

 

Bližší informace na tel. čísle 739 541 329

Výše úplaty za vzdělávání v mateřské škole bude od 1. září 2020 

činit 650 ,- Kč

podle odstavce 2, § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Úplatu za předškolní vzdělávání neplatí děti plnící povinné předškolní vzdělávání. Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte podle odstavce 6 , § 6 výše uvedené vyhlášky. 

                                               22. 06. 2020 Mgr. Marie Havířová, ředitelka školy