Již se událo

 
Zde je pro Vás přichystán stručný přehled aktivit a celkového dění v naší mateřské škole za uplynulé školní roky..
 
 Společně s fotogalerií  Vám sloužit jako malé nahlédnutí do aktivit, kterých se naše školka účastní a jak pracujeme.. ;)