Školní rok 2017/2018

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Naše mateřská škola funguje o prázdninovém provozu v měsíci červenci. 

Provoz tříd bude upraven dle aktuálních potřeb a může se měnit. 

Telefoní čísla na jednotlivé třídy najdete v pravém sloupci vedle textu, pokud se nemůžete dovolat do třídy, ve které je vaše dítě umístěno tak se 

vždy dovoláte do 4. třídy  739 541 305

Související obrázek

 v měsíci SRPNU je k dispozici mš 

Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27

www.materinky.svitavy.cz/cs/m-7-kontakty/

II. Kolo zápisu do

 

Mateřské školy Svitavy, Československé armády 9

 

proběhne ve čtvrtek 24.5.2018 

od 13:00 do 16:00 hodin 

ve Fabrice (předsálí).

 

ZÁPIS DO NAŠÍ MŠ

Vydávání rozhodnutí v pondělí 21.5.2018

 

ZÁPIS DO NAŠÍ MŠ

 

První kolo zápisu dětí do mateřských škol bude pro nadcházející školní rok 2018– 2019 probíhat 

ve čtvrtek 10. 5. 2018 v době od 13 do 17 hodin v kulturním centru Fabrika

Žádost o přijetí do konkrétní mateřské školy obdrží rodiče při vstupu do sálu. Po vyplnění ji pak odevzdají společně s lékařským potvrzením ředitelce vybrané mateřské školy. 

Podle potřeby a počtu volných míst bude následovat minimálně druhé kolo. Zápis dětí do mateřských škol vychází z ustanovení novelizovaného školského zákona. Ten v § 34 odst. 1 říká: „Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. 

Od počátku školního roku, který ná- sleduje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. Předpokládáme, že pro následující školní rok bude v našich mateřských školách míst dostatek.

Zdroj: měsíčník Naše město 04/2018

Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

školní rok 2018/2019

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka školy z následujících kritérií:

Kritérium: body

 

* Dosažení věku dítěte je započítáno k 1. 9. včetně daného kalendářního roku, kdy se koná zápis do MŠ. 

**Školu navštěvuje sourozenec ve školním roce, kdy dítě zahájí předškolní vzdělávání. 

***Dítě se hlásí k celodennímu provozu od začátku školního roku, na který se koná zápis do MŠ.   

V případě shodnosti celkového počtu bodů, bude o pořadí rozhodovat dřívější datum narození dítěte. V případě shodnosti pořadí bude volba losováním. 

 

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří. Který se koná u příležitosti oslavy 50.let naší školy.

 

v úterý 20.3.2018 od 14 do 16 hod.

Těšíme se na Vás.

Od 16 hod bylo plánované setkání současných i bývalých zaměstnanců školy s krátkým programem. Toto setkání je z provozních důvodů přesunuto na jiný termín, který Vám brzy přesníme. Děkujeme za pochopení

 

UPOZORNĚNÍ NA ZVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO 

Od 1. 2. 2018 dochází z důvodu navýšení cen surovin ke zvýšení cen stravného: 

Skupina strávníků  Přesnídávka  Oběd Svačina Celkem
 3-6 let 9 Kč 18 Kč    7 Kč  34 Kč
7 let 9 Kč  19 Kč 7 Kč 35 Kč

 

 Výše pravidelné měsíční zálohy pro všechny je 760Kč.

 Žádáme rodiče o přenastavení trvalých příkazů!

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ POMÁHÁME PŘÍRODĚ

Děkujeme všem, kteří podpořili naše děti ve výtvarné soutěži.

 

Internetové hlasování dopadlo takto:

9. místo: obrázek 1201 od K. – 89 hlasů

10. místo: obrázek 1200 od E.. – 87 hlasů

12. místo: obrázek 1202 od M. – 79 hlasů

16. místo: obrázek 1203 od K. – 66 hlas

 

Sice se nám nepodařilo zabodovat tak, abychom se dostali na bednu, ale i tak chválíme naše děti za vytvoření krásných obrázků

Zápis do naší mateřské školy PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 – 2019

 

se uskuteční 10. 05. 2018 13.00 - 17.00 v multifunkčním centru FABRIKA

Více informací najdete zde:Zápis do MŠ

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

 
 
 
Nově byl nainstalován, při vchodu do budovy A a budovy B, na hlavní branku bezpečnostní prvek. Důvodem je zvýšení bezpečnosti dětí. 
 
Prosíme, 
využívejte tento bezpečnostní prvek a zvyšte tak bezpečnost svých dětí.
Děkujeme !!!
 

Pozor!   Pozor!    Pozor!

Mateřská škola Svitavy, Československé armády 1 645/9, 568 02 Svitavy

 

Ředitelka mateřské školy vypisuje zápis na uvolněné místo v mateřské škole, který se uskuteční 

ve středu 4. října 2017 v době od 14:00 do 15:00 hodin 

v ředitelně školy, budova A.

 

Mgr. Marie Havířová, ředitelka mateřské školy

 

Holahola školka volá !

 

Ahoj děti, maminky a tatínkové.

 Už se na Vás těšíme !!!

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 

Děti, které dovrší ve školním roce 2017 – 2018 věku 6ti let a starší

jsou osvobozené od úplaty za předškolní vzdělávání.

 Proto prosíme rodiče těchto dětí, aby od září 2017 zrušili své trvalé příkazy na platbu 400 Kč.

Výsledek obrázku pro peníze kreslené

 

V případě dotazů se obraťte na

 paní účetní 739 541 329

 

Jak připravit dítě do mateřské školy???

 
Viz články: Poprvé v MŠ a Desatero pro rodiče.