Spolek rodičů a přátel školy

Školní rok 2022/2023

Zveme Vás na schůzku Spolku rodičů

která se koná ve čtvrtek 6. 10. v 16. hod. v modré třídě.

Spolek-rodičů-a-přátel-školy-při-Mateřské-škole-Svitavy.docx

                                        Školní rok 2020/2021

                Spolek rodičů a přátel školy členové 2020 - 2021.docx

Děkujeme všem, kteří se zapojili do sběru papíru.

nasbíráno 780 kg papíru

výtěžek 1326 Kč

sponzorský dar firmy EUREPAP paletu nových papírů

 

Z výtěžku zakoupíme barevné papíry pro naše děti.

SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy

IČ 08658269

 

číslo účtu

2101722837/2010

Kontaktní osoby:  Dvořáková Ivana (předseda spolku)

                             Dvořáčková Michaela (ekonom spolku)

Finanční příspěvek v letošním roce činí 300,- Kč ročně za každé dítě, uskutečnění platby do 22. 11. 2019, v hotovosti v MŠ v kanceláři paní Dvořáčkové (účetní MŠ), v čase 7:00 – 15:30 hod.
 

Pro jakékoli informace neváhejte kontaktovat kohokoliv ze zástupců SRPŠ.

 

Prosíme rodiče o prostudování dokumentu Stanovy spolku rodičů a přátel školy

Spolek členové.docx

Stanovy spolek MŠ.docx