2018/2019

 

 

Poděkování  pionýrům

Každý školní rok si pro nás pionýři z Pionýrské skupiny Vysočina připravují zábavné odpoledne. Tentokrát to bylo v období velikonočních svátků a neslo název: „Hledání velikonočního zajíčka“.

Ve čtvrtek 11. 4. 2019 se sešli u naší budovy mateřské školy Československé armády 9, Svitavy natěšené děti, sourozenci, rodiče i prarodiče, aby se společně vydali vstříc zábavě do parku Jana Palacha. Tam byli již na různých místech rozmístěni naši kamarádi - pionýři – mnohdy děti, které naši školku navštěvovaly. Všichni vítali děti v krásných barevných kostýmech a měli připraveno mnoho zábavných úkolů.

Hledání velikonočního zajíčka začalo u kavárny V parku, kde si děti za pomoci dospělých vyrobily zaječí čelenku. Pak se postupně vydaly plnit další úkoly, mezi kterými bylo například pletení pomlázky, hledání a skládání rozstříhaných barevných vajíček, počítání fazolek, poznávání pohádek podle obrázků, chození s vajíčkem na lžíci po kládě, prokličkování zaječím slalomem, počítání teček beruškám a mnoho dalších.

Veselé, usměvavé tváře všech dětí, spokojení rodiče a především krásně prožité odpoledne ve společnosti báječných kamarádů jsme si užili dostatečně.

Proto ještě jednou touto cestou děkujeme pionýrům a jejich vedoucím za dlouholetou spolupráci.    

Československé armády 1645/9, 568 02 Svitavy, tel.: 733 129 529

Zápis do Mateřské školy proběhne v pondělí 6. května 2019 v době 

od 13:00 do 17:00 hodin ve velkém sále společenského centra Fabrika.

VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNIČKY

V úterý 16. 4. od 15.00 - 16.00 h. 

budou probíhat ve všech třídách MŠ velikonoční tvořivé dílničky. 

Přijďte vyzkoušet znalosti svých dětí:

 

Zápis nanečisto

 

           Pondělí 8. dubna 2019 od 14.30 hodin                                       

v 5. třídě/budova A nahoře.

Den otevřených dveří

Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy,

rádi  Vás  přivítáme ve čtvrtek 4. dubna 2019 v době 

od 14:30 do 16:30 hodin v naší Mateřské škole Svitavy, 

Československé armády 9 na Dni otevřených dveří.

V doprovodu našich učitelek si prohlédnete mateřskou školu a seznámíte se s jejím vzdělávacím programem „Pojďte si s námi hrát“.                                                             Těšíme se na Vás.

             

          

Stromy na náměstí budou opět ozdobeny krásnými kraslicemi 

I naše školka se zapojí do této velikonoční akce.

Prosíme, dejte dětem vyfouknutá a vymytá vajíčka - do 20. března

Také se můžete přidat k výzdobě náměstí.

Přineste do školky ozdobená vajíčka navlečená na stužce 

- do 29. března

Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9

Na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v aktuálním znění, § 3 Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy, odstavec 2, bude provoz školy z organizačních důvodů též

přerušen dne 21. 12. 2018

O uvedeném přerušení provozu je zřizovatel školy informován.

Na vyžádání bude zákonným zástupcům dětí vystaven doklad o přerušení provozu školy.

Přerušení provozu školy ve dnech 27., 28. a 31. 12. 2018 zůstává v platnosti.

Děkuji za pochopení

Mgr. Marie Havířová, ředitelka školy

18. 12. 2018

      

Zvířecí přátelé ze záchranné stanice Zelené Vendolí Vám všem děkují za dárečky a přejí krásné vánoční svátky.

     

Srdečně Vás zveme na

 

předvánoční tvořivou dílnu pro děti a rodiče

 

 

Pondělí 17. 12. 2018  od 15:00 – 16:00 hodin

 

Dílna se koná v celé mateřské škole

mezi 2. třídou a dalšími třídami lze procházet spojovací chodbou

 (prosíme přezůvky/návleky s sebou.)

Příspěvek na tvoření v jednotlivých třídách – 5 Kč/ks.

 

Vážení rodiče,

 

v úterý dne 18. 9. se bude v 15:00 hodin 

konat rodičovská schůzka na úvod nového školního roku 2018/2019 v 5. třídě. 

Po úvodní společné schůzce budou následovat

  schůzky s třídními učitelkami v jednotlivých třídách.

 

Schůzce bude předcházet od 14:30 nabídka kurzu angličtiny Jazykovou školou HelloGoodbye a nabídka podpůrného vzdělávacího programu instrumentálního obohacování podle Feuersteina – FIE, pedagogy ZŠ T. G. Masaryka.

Hola, hola ...školka volá...

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018/2019

telefonní kontakty na jednotlivé třídy jsou zde:

2. třída: 733 616 929
3. třída: 739 541 304
4. třída: 739 541 305
5. třída: 733 616 928