KONTAKT

 

                                
                ředitelka:               Mgr. Marie Havířová
 
                adresa:                   Mateřská škola Svitavy, 
                                               Československé armády 9
                                               Československé armády 1645/9
                                               568 02   SVITAVY

 

ředitelna: 733 129 529
účetní:     739 541 329
kuchyň:    731 612 099
2. třída:    733 616 929
3. třída:    739 541 304
4. třída:    739 541 305
5. třída:    733 616 928
 
                e-mail:                 ms.csarmady@svitavy.cz

 

 

pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Iva Kumhálová

Městský úřad Svitavy

T. G. Masaryka 5/35

568 02  Svitavy

iva.kumhalova@svitavy.cz

tel: 461 550 308