KONTAKT

 

                                
                ředitelka:    Renata Kovářová, Dis.
 
                adresa:       Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9
                                    Československé armády 1645/9
                                    568 02   SVITAVY

 

ředitelna: 733 129 529
účetní:     739 541 329
 kuchyň:   731 612 099
 
 
         červená třída:    733 616 929
         oranžová třída:  739 541 304
          zelená třída:       739 541 305
         modrá třída:      733 616 928
 
               
                  e-mail:   ms.csarmady@svitavy.cz

 

 

pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Iva Kumhálová

Městský úřad Svitavy

T. G. Masaryka 5/35

568 02  Svitavy

iva.kumhalova@svitavy.cz

tel: 461 550 308