Školní rok 2021/2022

Oznámení Rozhodnutí ředitelky školy Č.j.: MSCSA/183/22 o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na základě Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 ze dne 09. 06. 2022 dle registračních čísel:

Československé armády 1645.docx

Druhé kolo zápisu dětí do Mateřské školy Svitavy, Československé armády 9      pro školní rok 2022-2023, proběhne 9. června 2022 od 13:00 do 17:00 hodin ve svitavském kulturním centru Fabrika.

přineste - informace zde: Zápis-dětí-do-Mateřské-školy-Svitavy.docx

                                     Vyjádření lékaře.doc

                                     Žádost o přijetí do MŠ.pdf 

Rodiče nově přijatých dětí zveme na úvodní schůzku, která se uskuteční 

v úterý 14. 6. 2022 v 16:00 hodin v mateřské škole.

Zvláštní zápis do MŠ pro ukrajinské děti

Termín: 09. 06. 2022

Čas: 13:00 - 17:00 hodin

Místo: Multifunkční centrum FABRIKA Svitavy

Zápis dětí do Mateřské školy Svitavy.docx

K zápisu  si prosím přineste:

  • Rodný list dítěte nebo doklad potvrzující totožnost dítěte
  • Potvrzení o poskytnutí dočasné ochrany v souvislosti s válkou na Ukrajině (vízový štítek) nebo Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění na území ČR
  • Vyjádření od praktického lékaře pro děti a dorost

podrobnosti naleznete zde: 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.DOCX  

Oznámení Rozhodnutí ředitelky školy Č.j. MSCSA/153/22 o přijetí dětí            k předškolnímu vzdělávání na základě Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 zde dne 12. 5. 2022 dle registračních čísel:

Oznámení Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání - šk. rok 2022-23.pdf

Zápis dětí do Mateřské školy Svitavy, Československé armády 9 

proběhne 12. května 2022 od 13:00 do 17:00 hodin 

ve svitavském kulturním centru Fabrika.

K zápisu sebou přineste: 

1) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – dostanete k vyplnění         na místě či zde k vytisknutí: Žádost o přijetí do MŠ.pdf

2) Originál vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost o zdravotním          stavu dítěte a řádném očkování – formulář je možné si stáhnout                      zde: Vyjádření lékaře.doc   nebo vyzvednout přímo v MŠ 

3) Očanský průkaz zákonného zástupce dítěte o rodný list dítěte

Nezapomeňte, prosím, že pro zajištění místa ve školském zařízení, je nutné se k zápisu dostavit i v případě, že dítě budete do MŠ umisťovat až v průběhu školního roku (např. pokud ho budete chtít umístit od tří let, kterých dosáhne v lednu).

Kritéria pro přijímání dětí 2022-23.docx

Uzavření MŠ o letních prázdninách

V souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. v aktuálním znění, Vyhláška o předškolním vzdělávání, bude provoz mateřské školy přerušen od 1. 8. - 31. 8. 2022.

Zdražení obědů od 1.4.2022 

Dobrý den, milí rodiče, oznamujeme Vám zdražení obědů, které proběhne od 1.4.2022. Jistě jste si všimli markantního nárůstu cen potravin a energií. Byť jsme se snažili udržet ceny obědů a svačinek, i kvalitního pitného režimu jak nejdéle to šlo, nyní je již situace neúnosná. Nechceme jít na úkor kvality jídla pro Vaše děti. 

Cena oběda v MŠ včetně dvou svačin a pitného režimu: 

pro děti 3-6 let ….43,- Kč 

pro děti 7 let ……49,- Kč 

Není to významné navýšení, proto není nutné navyšovat Vaše TP, přesto Vás na něj raději upozorňuji. Podrobný rozpis cen za jednotlivá jídla najdete na webových stránkách ( sekce Pro rodiče ), na nástěnkách školy a zde: Ceny obědů.doc

                                                   Děkujeme za pochopení.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vážení rodiče a přátelé školy,

ve čtvrtek 7.dubna 2022 v době od 14:00 - do 17:00 hodin

Vás rádi přivítáme v naší Mateřské škole Svitavy, 

Československé armády 9.

Využijte možnosti přijít se podívat, jak žije naše škola. Školou vás provedou           a s jejím školním vzdělávacím programem „Pojďte si s námi hrát“ vás seznámí paní učitelky. Ty vám také představí aktivity doplňující tento program jako je tvoření v keramické dílně, kroužek hry na zobcovou flétnu, sportovní aktivitu Se Sokolem do života. Hravou formou se děti učí základy angličtiny prostřednictvím jazykové školy Hello Goodbye. 

Paní učitelky rády zodpoví i vaše otázky k blížícímu se zápisu do mateřské školy dne 12.5.2022.

Bližší informace o škole se můžete také dozvědět na www.ms-csarmady.cz .

Těšíme se na Vás!

Jaro se blíží a naše mateřská škola se zapojuje do městské velikonoční akce. Připojte se k nám a také vyzdobte svými kraslicemi svitavské náměstí do barev našeho městaKraslice vyzdobte do modrožluté či žlutomodré barvy a přineste nejpozději do úterý 22. 3. 2022.

Techniku si zvolte podle sebe ( myslete na to, že je potřeba kraslici ochránit před deštěm ). Kraslici navázejte na aspoň 20 cm dlouhou žlutou či modrou stužku

Těšíme se na vaše krásné kraslice a hlavně velikonoční náměstí!

Výtvarná soutěž PEZ Sportujeme rádi

na základě hlasování skončilo naše výtvarné dílo na krásném 6. místě.      

Moc děkujeme všem hlasujícím za podporu, protože díky vám děti vyhrály     pro celou školku zapůjčení SKÁKACÍHO HRADU na celý jeden den.

Zápisy do MŠ a ZŠ Svitavy

Zápis do prvních tříd ZŠ  - dne 26. 4. 2022 v době od 14.00 - 17.30

Zápis do MŠ - dne 12. 5. 2022 ve Fabrice v době od 13.00 - 17.00

Sledujte webové stránky jednotlivých škol.

!!! POTŘEBUJEME VAŠE HLASY A DĚKUJEME ZA NĚ !!!

Soutěž pomalu finišuje ... podpořte naše dětské výtvarné dílo!

Hlasování probíhá do 14. 2. 2022 do 12. hod. na webových stránkách PEZ

www.pez.cz/proskolky

! Informace pro rodiče !

pokud bude vaše dítě v karanténě - vyplnění žádosti o krizové ošetřovné

eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m-2021

PODPOŘTE NAŠE DĚTSKÉ VÝTVARNÉ DÍLO V CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽI

PEZ Sportujeme rádi 2021

Hlasování probíhá do 14. 2. 2022 na webových stránkách PEZ

www.pez.cz/proskolky

… najdete ve 3/4 stránky pod názvem:

MŠ Československé armády Svitavy

 

Letošní lyžařský výcvik byl zahájen!

Fotografie najdete ve fotogalerii, 5. třída.

smscsa.cms.webnode.cz/fotogalerie/skolni-rok-2021-2022/5-trida/

V mateřské škole bude přerušen provoz od 23.12. do 31. 12. 2021.

Přejeme Vám všem poklidné vánoční svátky.

                                                                   Zaměstnanci mateřské školy

 

Zvířecí přátelé ze záchranné stanice Zelené Vendolí Vám všem                 děkují za dárečky a přejí krásný rok 2021.

 

POZOR ZMĚNA

Karanténa pro děti z 5. třídy

Informace MŠ pro rodiče karanténa ve škole - MŠ Čs. armády Svitavy.doc

 

Karanténa pro děti ze 4. třídy

Informace pro rodiče karanténa ve škole 1.12..doc

 

tiskopisy pro rodiče - OČR - si vyzvedněte v MŠ

Karanténa pro děti ze 3. třídy - informace pro rodiče

změna doby karantény

Informace pro rodiče karanténa ve škole - MŠ Čs. armády, Svitavy (1).doc

tiskopisy pro rodiče - OČR - si vyzvedněte u paní účetní

v případě dotazů volejte: 733129529

Galerie není jen v muzeu
Malá, originální galerie je vytvářena s každou změnou ročního období ve vstupní chodbě naší mateřské školy. Náměty se střídají a za uplynulé roky jich bylo mnoho. Tentokrát jsme výzdobu pojali opravdu netradičně. Z obrazů nám ,,vyrostly" stromy, které vystupují do prostoru a působí tím velmi reálně. Navíc je každý jiný, takže dětem a všem návštěvníkům se nabízí i naučný prvek formou poznávání a pojmenování jednotlivých stromů i jejich plodů. Výtvarníkům sice není více než 7 let, ale do tvorby se vrhli s velkým nadšením a elánem. Nasbírali přírodní materiály, pracovali se štětci, barvami, aranžovali a lepili. Máme velkou radost z výsledku dětské tvorby a tak chceme i Vám nabídnout ukázku naší malé galerie.

Provoz mateřské školy bude po projednání se zákonnými zástupci dětí na třídních schůzkách 7. 9., 8. 9. a 9. 9. 2021 

přerušen ve dnech 29. 10. 2021 a 23. 12 -31. 12. 2021.

Angličtina - schůzka s rodiči ve čtvrtek 23. 9. v 15. hod v modré třídě.

Rodičovské schůzky proběhnou:

2. třída: úterý 7. 9.

3. třída: středa 8. 9.

4. a 5. třída: čtvrtek 9. 9.

 

Sledujte informační nástěnky v šatnách!

INFORMACE PRO RODIČE

 Výše plateb za stravné a úplatu od 1.9.2021 

 

Měsíční platbu posílejte:

trvalým příkazem na účet České spořitelny č. ú. 1284756399/0800

variabilní symbol: prvních 6 čísel z rodného čísla dítěte

 

výše platby:

děti 3-5 let …….1600 Kč (950,-stravné + 650,-úplata)

děti 6 let……950,- (dítě, které dovrší ve školním roce 6 let)

7 let…………1000 Kč (dítě, které dovrší ve škoním roce 7 let)

do poznámky uvádějte jméno dítěte.

Splatnost dané částky je nejpozději  do 15. daného měsíce. 

 

Bližší informace na tel. čísle 739 541 329

ČTĚTE!!! ... UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE ... ČTĚTE !!!

Režim návratu ze zahraničí

Informace pro školy a školská zařízení.pdf

ČTĚTE!!! ... UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE ... ČTĚTE !!!

Režim návratu ze zahraničí

Informace pro školy a školská zařízení.pdf

Budeme mít nové kamarády!

Jsme rády, že můžeme od 1. 9. 2021 přivítat vaše děti v naší mateřské škole.

Provoz školy je od 6.00 do 16:00 hodin.

Rozdělení dětí do tříd bude upřesněno podle evidenčních čísel v srpnu.

První den si děti do mateřské školy vezmou obuv na přezutí, sportovní oblečení na školní zahradu a pyžamo. Šatní skříňky pro ukládání věcí budou mít děti označené. Vaše dotazy vám odpoví třídní učitelky vašich dětí.

Informace o průběhu školního roku 2021/2022 

vám podáme na společné schůzce v září.

 

Marie Havířová a kolektiv paní učitelek.