Projekty EU

 

Projekt spolufinancován Evropskou unií

Název projektu: Rozvoj MŠ Československé armády 

Reg. č. : CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_80/018334    

 

Výše podpory: 366 500,- Kč 

Datum zahájení projektu: 01. 11. 2020 

Předpokládaný datum ukončení projektu: 31. 10. 2022

Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců 

Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj následujících témat: projektový den mimo školu, projektové dny ve výuce, personální podpora.

Co je cílem projektu? 

Cílem projektu jsou rozvojové aktivity v MŠ a personální podpora. 

 

Vybrané aktivity: 

Personální podpora MŠ 

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. 

Projektové aktivity MŠ - Projektový den mimo školu 

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobnostních a sociálních kompetencí dětí. 

Projektové aktivity MŠ - Projektové dny ve škole 

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.


Projekt spolufinancován Evropskou unií

Název projektu: Rozvoj MŠ Československé armády

Reg. č. : CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_063/0009332

 

Výše podpory: 584 820,- Kč

Datum zahájení projektu: 01. 09. 2018

Předpokládaný datum ukončení projektu: 31. 08. 2020

Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců

 

Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj následujících témat: projektové dny mimo školu, rozvojové aktivita MŠ, personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ.

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu jsou rozvojové aktivity v MŠ, personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ.

 

Vybrané aktivity:

Personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ

Cílem je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

 

Projektové aktivity MŠ - Projektové dny mimo školu

Cílem aktivit je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobnostních a sociálních kompetencí dětí.

 

Projektové aktivity MŠ - Projektové dny ve škole

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.

Projekt spolufinancován Evropskou unií

 

Název projektu: Personální podpora a vzdělávání v MŠ ČSA Svitavy Reg. č. : CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/000997

 

Výše podpory: 408 762,00 Kč 

Datum zahájení projektu: 01. 10. 2016 

Předpokládaný datum ukončení projektu: 30. 09. 2018 

Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců

 

Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj následujících témat: personální podpora pro děti ohrožené školním neúspěchem, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Co je cílem projektu? 

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči.

Vybrané aktivity:

Školní asistent 

Personální podpora MŠ Cílem této aktivity je poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ

Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Vzdělávání bude probíhat v následujících oblastech: čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, inkluze.

 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

Cílem aktivit je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v MŠ.

 

Individualizace vzdělávání v MŠ 

Cílem je posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí v mateřských školách prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu zaměřeného na prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí.