Digitalizujeme školu

 

Digitalizujeme MŠ

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY- KOMPONENTA 3.1

Naše škola je zapojena do programu Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Cílem projektu je rozvoj informatického myšlení, digitálních kompetencí a prevence digitální propasti u dětí v předškolním vzdělávání.

Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9 získala prostředky na pořízení pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a jejích digitálních kompetencí v celkové výši 68.800,- Kč.

 

Dokument