Vyjádření lékaře

Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9

Československé armády 1645/9, 568 02 Svitavy

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Jméno a příjmení dítěte, datum narození…………………………………………………..

Adresa trvalého bydliště………………………………………………………………………

 

Příloha č.1: Vyjádření lékaře

1. Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy:

2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti a) b) c) d)

a) zdravotní

b) tělesné

c) smyslové

d) jiné

 

Jiná závažná sdělení o dítěti:

 

Alergie:

 

3. Dítě je řádně očkováno:

 

4. Možnost účasti na akcích školy: plavání, saunování, solná jeskyně, lyžařský výcvik

ano ne

 

Přijetí dítěte do mateřské školy:           doporučuji         nedoporučuji

 

Dne:

                                                                                  razítko a podpis lékaře