Pověření k vyzvedávání dítěte

Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9

 

Pověření zákonného zástupce oprávněné osobě

k vyzvednutí dítěte z mateřské školy.

 

Pověření platí po dobu docházky dítěte do mateřské školy nebo do odvolání tohoto pověření zákonným zástupcem.

 

 

 

Pověřuji zletilou – nezletilou* osobu k vyzvedávání mého dítěte.

 

…………………………………………………………………………………………………

jméno a příjmení, datum narození

 

Oprávněná osoba

Jméno a příjmení:

Adresa bydliště:

 

 

 

.........................................................................................................................

Jméno a příjmení zákonného zástupce, datum, podpis

 

 

 

 

 

* Nehodící škrkněte