Ceny stravného a školného

Změna cen stravného - od 1.9.2023

Ceny stravného.doc

STRAVNÉ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

cena od 1.9. 2023

 

Rozpis kalkulace mateřské školy :                         

celodenní strava dětí                 3-6 let                         7 let

přesnídávka                                    12,- Kč                     13,- Kč

oběd                                               31,- Kč                     34,- Kč

svačina                                           10,- Kč                     10,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                        53,- Kč                        57,- Kč

 

polodenní strava dětí

svačina                                          12,- Kč                        13,- Kč

oběd                                              31,- Kč                        34,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                        43,- Kč                        47,- Kč

 

INFORMACE PRO RODIČE

 Výše plateb za stravné a úplatu od 1. 9. 2023

INFORMACE PRO RODIČE platby.docx

 

Měsíční platbu posílejte:

trvalým příkazem na účet České spořitelny č. ú. 1284756399/0800

variabilní symbol: prvních 6 čísel z rodného čísla dítěte

 

výše platby:

děti 3-5 let ……. 2 000 Kč (1100,- Kč stravné + 900,- Kč úplata)

děti 6 let…… 1 100,- Kč  (dítě, které dovrší ve školním roce 6 let)

7 let…………1 200 Kč (dítě, které dovrší ve škoním roce 7 let)

do poznámky uvádějte jméno dítěte.

Splatnost dané částky je nejpozději  do 15. daného měsíce. 

 

Bližší informace na tel. čísle 739 541 329