Denní režim

Co děláme celý den

Orientační náplň dne v mateřské škole

 

06:00 h - 09:45 h

    přivítání dětí ve školce

    hry a činnosti dle přání dětí

    pohybové aktivity

    samostatné plánované činnosti

    hygiena, svačina

    soustředěné vzdělávací činnosti v integrovaných blocích

    skupinová logopedická cvičení

    páce na PC v učebnách ZŠ

    tvořivé činnosti v keramické dílně

 

9:45 h - 11:45 h

     pobyt na školní zahradě

    vycházky do okolí školy

    výlety do přírody

    cvičení v tělocvičnách ZŠ

    plavecký výcvik

    návštěvy solné jeskyně

    návštěvy divadel, kina, výstav,...

        

11:30 h - 12:30 h     

    hygiena

    oběd (postupná organizace dle tříd)

            

12:15 h - 14:00 h     

    odpočinek

 

14:00 h - 16:00 h     

    hygiena, svačina

    skupinové zdravotní cvičení

    hry a činnosti dle přání dětí

    skupinová logopedická cvičení

    předškolní angličtina

    doplňující aktivity k činnostem

    v integrovaných blocích

    pohybové aktivity

    pobyt na školní zahradě

    loučení s dětimi

    individuální konzultace s rodiči