Školní rok 2023/2024

Fotografiie vašich dětí naleznete 

ve fotogalerii - ve složkách rozdělených podle školního roku.

 Fotografie školního roku 2023/2024 už budete moci sledovat přes Vaši aplikaci - informace na rodičovských schůzkách.