Velikonoční tvořivá dílna

10.04.2014 21:45

Velikonoční tvořivá dílna proběhne za účasti dětí přípravné třídy Základní školy speciální Svitavy.