Vítáme Vás na našich internetových stránkách 

Zvířecí přátelé ze záchranné stanice Zelené Vendolí Vám všem                 děkují za dárečky a přejí krásný rok 2021.

Informace pro rodiče dětí v kontaktu s covid pozitivní osobou. 

Jedná se o děti, které docházejí do 4. třídy (zelené).

Karanténa po dobu 18. - 28. 12. 2020

!!! ČTĚTE !!!

Informace pro rodiče - karanténa MŠ Čs. Armády Svitavy.doc 

Oznámení

 Vzhledem k nastalé situaci se angličtina pro děti až do odvolání ruší.                                                    Děkujeme za pochopení.

Úvodní schůzka rodičů a zákonných zástupců dětí 

se uskuteční 8. 9. 2020 v 15:30 hodin v oranžové třídě. 

Po všeobecných informacích budou následovat třídní schůzky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o vnitřní prostory školského zařízení a větší shromáždění osob, použijte ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Prosíme rodiče, aby svému dítěti donesli do mateřské školy jednu záložní roušku pro případ podezření výskytu COVID – 19 v prostorách školy.                                                                                                            Děkujeme.

 

INFORMACE PRO RODIČE

 Výše plateb za stravné a úplatu od 1.9.2020 

3 -5 let 

1.600 Kč (950 Kč stravné + 650 Kč úplata) 

 

6 let (dítě, které dovrší ve školním roce 6 let) 

950 Kč 

 

7 let (dítě, které dovrší ve školním roce 7 let) 

1000 Kč 

 

Bližší informace na tel. čísle 739 541 329

Výše úplaty za vzdělávání v mateřské škole bude od 1. září 2020 

činit 650 ,- Kč

podle odstavce 2, § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Úplatu za předškolní vzdělávání neplatí děti plnící povinné předškolní vzdělávání. Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte podle odstavce 6 , § 6 výše uvedené vyhlášky. 

                                               22. 06. 2020 Mgr. Marie Havířová, ředitelka školy