Vítáme Vás na našich internetových stránkách 

Srdečně zveme na společnou schůzku rodičů,

která se koná

v úterý 17. 9. 2019 od 15:30 hodin v 5. třídě (modrá) – budova A

 

Program: 

   seznámení se školním rokem 2019/2020

   informace o založení Spolku rodičů a přátel mat. školy

 

   následují třídní schůzky

 

Připravte si náměty na činnost školy, výlety a akce pro rodiče a děti.

 

Schůzce rodičů bude předcházet od 15:00 hod. info o kroužku angličtiny „Hello Goodbye“.

Provoz Mateřské školy Svitavy, Československé armády 9 bude v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů přerušen od 1. července 2019 do 4. srpna 2019.                                                                                        Mgr. Marie Havířová, ředitelka školy  

 

 

Poděkování  pionýrům

Každý školní rok si pro nás pionýři z Pionýrské skupiny Vysočina připravují zábavné odpoledne. Tentokrát to bylo v období velikonočních svátků a neslo název: „Hledání velikonočního zajíčka“.

Ve čtvrtek 11. 4. 2019 se sešli u naší budovy mateřské školy Československé armády 9, Svitavy natěšené děti, sourozenci, rodiče i prarodiče, aby se společně vydali vstříc zábavě do parku Jana Palacha. Tam byli již na různých místech rozmístěni naši kamarádi - pionýři – mnohdy děti, které naši školku navštěvovaly. Všichni vítali děti v krásných barevných kostýmech a měli připraveno mnoho zábavných úkolů.

Hledání velikonočního zajíčka začalo u kavárny V parku, kde si děti za pomoci dospělých vyrobily zaječí čelenku. Pak se postupně vydaly plnit další úkoly, mezi kterými bylo například pletení pomlázky, hledání a skládání rozstříhaných barevných vajíček, počítání fazolek, poznávání pohádek podle obrázků, chození s vajíčkem na lžíci po kládě, prokličkování zaječím slalomem, počítání teček beruškám a mnoho dalších.

Veselé, usměvavé tváře všech dětí, spokojení rodiče a především krásně prožité odpoledne ve společnosti báječných kamarádů jsme si užili dostatečně.

Proto ještě jednou touto cestou děkujeme pionýrům a jejich vedoucím za dlouholetou spolupráci.    

Československé armády 1645/9, 568 02 Svitavy, tel.: 733 129 529

Zápis do Mateřské školy proběhne v pondělí 6. května 2019 v době 

od 13:00 do 17:00 hodin ve velkém sále společenského centra Fabrika.

Na vaše děti se těší paní učitelky mateřské školy.

 

VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNIČKY

V úterý 16. 4. od 15.00 - 16.00 h. 

budou probíhat ve všech třídách MŠ velikonoční tvořivé dílničky. 

 

Přijďte vyzkoušet znalosti svých dětí:

 

Zápis nanečisto

 

           Pondělí 8. dubna 2019 od 14.30 hodin                                       

v 5. třídě/budova A nahoře.

Den otevřených dveří

Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy,

rádi  Vás  přivítáme ve čtvrtek 4. dubna 2019 v době 

od 14:30 do 16:30 hodin v naší Mateřské škole Svitavy, 

Československé armády 9 na Dni otevřených dveří.

V doprovodu našich učitelek si prohlédnete mateřskou školu a seznámíte se s jejím vzdělávacím programem „Pojďte si s námi hrát“.                                                             Těšíme se na Vás.

             

          

Stromy na náměstí budou opět ozdobeny krásnými kraslicemi 

I naše školka se zapojí do této velikonoční akce.

Prosíme, dejte dětem vyfouknutá a vymytá vajíčka - do 20. března

Také se můžete přidat k výzdobě náměstí.

Přineste do školky ozdobená vajíčka navlečená na stužce 

- do 29. března

Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9

Na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v aktuálním znění, § 3 Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy, odstavec 2, bude provoz školy z organizačních důvodů též

přerušen dne 21. 12. 2018

O uvedeném přerušení provozu je zřizovatel školy informován.

Na vyžádání bude zákonným zástupcům dětí vystaven doklad o přerušení provozu školy.

Přerušení provozu školy ve dnech 27., 28. a 31. 12. 2018 zůstává v platnosti.

Děkuji za pochopení

Mgr. Marie Havířová, ředitelka školy

18. 12. 2018

                                     

Zvířecí přátelé ze záchranné stanice Zelené Vendolí Vám všem děkují za dárečky a přejí krásné vánoční svátky.

                                      

 

Srdečně Vás zveme na

 

předvánoční tvořivou dílnu pro děti a rodiče

 

 

Pondělí 17. 12. 2018  od 15:00 – 16:00 hodin

 

Dílna se koná v celé mateřské škole

mezi 2. třídou a dalšími třídami lze procházet spojovací chodbou

 (prosíme přezůvky/návleky s sebou.)

Příspěvek na tvoření v jednotlivých třídách – 5 Kč/ks.

 

 

Vážení rodiče,

 

v úterý dne 18. 9. se bude v 15:00 hodin 

konat rodičovská schůzka na úvod nového školního roku 2018/2019 v 5. třídě. 

Po úvodní společné schůzce budou následovat

  schůzky s třídními učitelkami v jednotlivých třídách.

 

Schůzce bude předcházet od 14:30 nabídka kurzu angličtiny Jazykovou školou HelloGoodbye a nabídka podpůrného vzdělávacího programu instrumentálního obohacování podle Feuersteina – FIE, pedagogy ZŠ T. G. Masaryka.

Hola, hola ...školka volá...

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018/2019

telefonní kontakty na jednotlivé třídy jsou zde:

2. třída: 733 616 929
3. třída: 739 541 304
4. třída: 739 541 305
5. třída: 733 616 928

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Naše mateřská škola funguje o prázdninovém provozu v měsíci červenci. 

Provoz tříd bude upraven dle aktuálních potřeb a může se měnit. 

Telefoní čísla na jednotlivé třídy najdete v pravém sloupci vedle textu, pokud se nemůžete dovolat do třídy ve které je vaše dítě umístěno tak se 

vždy se dovoláte do 4. třídy  739 541 305

Související obrázek

 v měsíci SRPNU je k dispozici mš 

Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27

www.materinky.svitavy.cz/cs/m-7-kontakty/

 

 

II. Kolo zápisu do

 

Mateřské školy Svitavy, Československé armády 9

 

proběhne ve čtvrtek 24.5.2018 

od 13:00 do 16:00 hodin 

ve Fabrice (předsálí).

 
 

 ZÁPIS DO NAŠÍ MŠ

Vydávání rozhodnutí v pondělí 21.5.2018

 

 ZÁPIS DO NAŠÍ MŠ

 

První kolo zápisu dětí do mateřských škol bude pro nadcházející školní rok 2018– 2019 probíhat 

ve čtvrtek 10. 5. 2018 v době od 13 do 17 hodin v kulturním centru Fabrika

Žádost o přijetí do konkrétní mateřské školy obdrží rodiče při vstupu do sálu. Po vyplnění ji pak odevzdají společně s lékařským potvrzením ředitelce vybrané mateřské školy. 

Podle potřeby a počtu volných míst bude následovat minimálně druhé kolo. Zápis dětí do mateřských škol vychází z ustanovení novelizovaného školského zákona. Ten v § 34 odst. 1 říká: „Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. 

Od počátku školního roku, který ná- sleduje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. Předpokládáme, že pro následující školní rok bude v našich mateřských školách míst dostatek.

Zdroj: měsíčník Naše město 04/2018

Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

školní rok 2018/2019

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka školy z následujících kritérií:

Kritérium: body


* Dosažení věku dítěte je započítáno k 1. 9. včetně daného kalendářního roku, kdy se koná zápis do MŠ. 

**Školu navštěvuje sourozenec ve školním roce, kdy dítě zahájí předškolní vzdělávání. 

***Dítě se hlásí k celodennímu provozu od začátku školního roku, na který se koná zápis do MŠ.   

V případě shodnosti celkového počtu bodů, bude o pořadí rozhodovat dřívější datum narození dítěte. V případě shodnosti pořadí bude volba losováním. 


Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří. Který se koná u příležitosti oslavy 50.let naší školy.

 

v úterý 20.3.2018 od 14 do 16 hod.

Těšíme se na Vás.

Od 16 hod bylo plánované setkání současných i bývalých zaměstnanců školy s krátkým programem. Toto setkání je z provozních důvodů přesunuto na jiný termín, který Vám brzy přesníme. Děkujeme za pochopení

 

UPOZORNĚNÍ NA ZVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO 

od 1. 2. 2018 Od 1. 2. 2018 dochází z důvodu navýšení cen surovin ke zvýšení cen stravného: 

Skupina strávníků  Přesnídávka  Oběd Svačina Celkem
 3-6 let 9 Kč 18 Kč    7 Kč  34 Kč
7 let 9 Kč  19 Kč 7 Kč 35 Kč

 

 Výše pravidelné měsíční zálohy pro všechny je 760Kč.

 Žádáme rodiče o přenastavení trvalých příkazů!

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ POMÁHÁME PŘÍRODĚ

Děkujeme všem, kteří podpořili naše děti ve výtvarné soutěži.

 

Internetové hlasování dopadlo takto:

9. místo: obrázek 1201 od K. – 89 hlasů

10. místo: obrázek 1200 od E.. – 87 hlasů

12. místo: obrázek 1202 od M. – 79 hlasů

16. místo: obrázek 1203 od K. – 66 hlas

 

Sice se nám nepodařilo zabodovat tak, abychom se dostali na bednu, ale i tak chválíme naše děti za vytvoření krásných obrázků

 

Zápis do naší mateřské školy PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 – 2019

 

se uskuteční 10. 05. 2018 13.00 - 17.00 v multifunkčním centru FABRIKA

Více informací najdete zde:Zápis do MŠ

Zápis do naší mateřské školy PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 – 2017

 

se uskuteční 10. 05. 2018 13.00 - 17.00 v multifunkčním centru FABRIKA

 

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

 
 
 
Nově byl nainstalován, při vchodu do budovy A a budovy B, na hlavní branku bezpečnostní prvek. Důvodem je zvýšení bezpečnosti dětí. 
 
Prosíme, 
využívejte tento bezpečnostní prvek a zvyšte tak bezpečnost svých dětí.
Děkujeme !!!
 

Srdečně Vás zveme na lampionový průvod 

 

S sebou lampionky a dobrou náladu

Vycházíme společně od Mateřské školky ;)

Těšíme se na Vás.

Pozor!   Pozor!    Pozor!

Mateřská škola Svitavy, Československé armády 1 645/9, 568 02 Svitavy

 

Ředitelka mateřské školy vypisuje zápis na uvolněné místo v mateřské škole, který se uskuteční 

ve středu 4. října 2017 v době od 14:00 do 15:00 hodin 

v ředitelně školy, budova A.

 

Mgr. Marie Havířová, ředitelka mateřské školy

 

Hola, hola školka volá !

 

Ahoj děti, maminky a tatínkové.

 Už se na Vás těšíme !!!

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 

Děti, které dovrší ve školním roce 2017 – 2018 věku 6ti let a starší

jsou osvobozené od úplaty za předškolní vzdělávání.

 Proto prosíme rodiče těchto dětí, aby od září 2017 zrušili své trvalé příkazy na platbu 400 Kč.

Výsledek obrázku pro peníze kreslené

 

V případě dotazů se obraťte na

 paní účetní 739 541 329

 

 

Jak připravit dítě do mateřské školy???

 
Viz články: Poprvé v MŠ a Desatero pro rodiče.