Spolupráce

Základní školy Svitav

Základní umělecká škola

Středisko plavecké výuky

Středisko volného času Svitavy - Tramtáryje

Středisko kulturních služeb Svitavy

Městská knihovna

Policie ČR

Hasičský záchranný sbor Svitavy

Ekocentrum Paleta, Pardubice

Mateřské centrum Krůček Svitavy

Střední zdravotnická škola Svitavy  

 

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, organizační útvar Svitavy 

Psychologická ambulance Svitavy

Odborní lékaři z různých oborů např. psychiatrie, neurologie, foniatrie

Praktičtí lékaři pro děti a dorost  

Dětské oddělení nemocnice Svitavy 

Dětská rehabilitace

 

Centrum služeb zdravotně postižených, Salvia

Asociace rodičů a přátel zdr. postižených dětí

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. 

Speciální základní škola Bystré

Speciální pedagogické centrum Bystré

Speciální základní škola  Mor. Třebová

Speciální pedagogické centrum Mor. Třebová

Speciální základní škola Ústí n. Orlicí   

Speciální MŠ a ZŠ  praktická Pardubice  

Součást ZŠ a MŠ při Krajské nemocnici Pardubice  

 

   

 

 

Městská knihovna

Policie ČR

Hasičský záchranný sbor Svitavy

Ekocentrum Paleta, Pardubice

Mateřské centrum Krůček Svitavy

Tyfloservis Pardubice 

 Střední zdravotnická škola Svitavy