Projekt spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR.

 

Název projektu: OP JAK I - Rozvoj MŠ ČSA

Reg. č.: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002006

Výše podpory: 611 514 Kč

 

Datum zahájení projektu: 01.11.2022

Datum ukončení projektu: 31.10.2024

Doba trvání: 24 měsíců

 

Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj následujících témat:

Personální podpora pro děti ohrožené školním neúspěchem

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání, profesní rozvoj pedagogů a zavádění moderních trendů v MŠ

 

Vybrané aktivity:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem je poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem a umožnit zohlednění jejich individuálních potřeb.

 

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Cílem je podpořit profesní růst pedagogických pracovníkům a zavádění moderních trendů ve vzdělávání. Zvyšovat kvalitu vzdělávání v souladu s nejnovějšími poznatky v oblasti výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku.

 

            Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Cílem je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter mateřské školy a poskytnout rodičům prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu

 

 Dokument