Kapacita školky

 

Děti jsou do mateřské školy přijímány
dle řádných kritérií zápisu do MŠ.
 

 Přijaté děti pro školní rok 2020/2021

 

DRUH TŘÍDY
KAPACITA
 
POČET VOLNÝCH MÍST
1. třída - MŠ při zdravotnickém zařízení
10
 
2. třída
24
0
3. třída
22
0
4. třída 
24
0
5. třída 
26
0

 

 
 

 

     Školka poskytuje vzdělávání dětí předškolního věku v souladu s cíli předškolního vzdělávání, které jsou dány Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a podrobněji rozpracovány do Školního vzdělávacího programu.