Ochrana dat GDPR

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Pokud vaše děti navštěvují naši školu Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9, Československé armády 1645/9, 568 02 Svitavy (dále jen „škola“ nebo „správce“), svěřujete nám, jako správci osobních údajů, osobní údaje dětí, a to z toho důvodu, abychom jim mohli řádně poskytovat vzdělávání podle příslušných právních předpisů, a taktéž i provozovat další činnosti, které s výchovou a vzděláním dětí souvisí.

 

V těchto zásadách ochrany osobních údajů zjistíte, jaké osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, a co s nimi děláme. Uvedené informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete. Pokud by zde bylo něco nesrozumitelné nebo byste se rádi dozvěděli další informace, můžete nás navštívit na adrese Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9, Československé armády 1645/9, 568 02 Svitavy nebo nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu ms.csarmady@svitavy.cz .

 

Dále bychom vám rádi oznámili, že pro oblast ochrany osobních údajů jsme v naší škole jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“). Pověřencem může být v oblasti ochrany osobních údajů jen odborně znalá osoba, která má například za úkol dohlížet na řádné zacházení s osobními údaji, poradit správci údajů, jak nejlépe dodržovat řádné principy pro ochranu osobních údajů a v neposlední řadě se na něj také můžete obracet i vy se svými dotazy nebo žádostmi. V naší škole vykonává funkci pověřence Mgr. Iva Kumhalová., se sídlem Městský úřad Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy a kontaktovat jej můžete na tel.: 461 550 308, email: iva .kumhalova@svitavy.cz

Dokument ke stažení o ochraně osobních dat v naší MŠ

MŠ_BP_prohlášení_o_ochraně_osobních_údajů_ke_zveřejnění.docx