MŠ při zdravotnickém zařízení

  Mateřská škola při zdravotnickém zařízení 

Svitavy

 

 Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Svitavy vznikla v roce 2001 jako součást Speciální mateřské školy Svitavy (v současné době Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9). Vznik školy podpořili primář dětského oddělení Jan Malý a v té době vrchní sestra paní Marie Švábová. Škola má svoji třídu v prostorách dětského oddělení, které byly postupně zařizovány tak, aby vyhovovaly požadavkům na hru a práci předškolních dětí. Hračky, pomůcky a ostatní materiál je průběžně doplňován prostředky z Mateřské školy Svitavy, Československé armády 9, sponzorskými dary a dary od rodičů. Hernu mohou navštívit i ostatní hospitalizované děti, včetně jejich doprovodu.

 Vzdělávací program mateřské školy je přizpůsoben zdravotnímu stavu a zájmu hospitalizovaných dětí, současně vychází z podmínek dětského oddělení. Oblíbenými činnostmi, které děti znají ze svých mateřských škol, se snažíme zpříjemnit pobyt v nemocnici, např. výtvarnými pracemi zdobíme nejen dětské oddělení, ale i další prostory nemocnice, účastníme se soutěží a výstav. Organizujeme návštěvy svitavských mateřských škol na dětském oddělení, kdy je seznamujeme s provozem oddělení, děti mohou změřit tlak, poslechnou srdíčko, poznat zdravotnický personál. V naší třídě pořádáme tvořivé dílny, pro dětí kreslí obrázky na přání Jan Lušovský, pravidelně nás navštěvují zdravotní klauni, děti ze základní školy v podobě Mikuláše a čerta…

 Dětem, kterým zdravotní stav neumožňuje návštěvu mateřské školy, zajišťuje učitelka hry a činnosti u lůžka nebo na pokoji, za dětskými pacienty hospitalizovanými na oddělení ORL pravidelně dochází.

 Hlavním cílem práce mateřské školy je pomoci dětem zvládnout adaptační stres, hrou a dalšími pro děti přirozenými aktivitami děti zbavit obavy z lékařských vyšetření a pobytu v neznámém prostředí.

 

 

                                                                                             Eva Stříteská DiS

                                                                                                         učitelka