Informace o platbě školného a stravného

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání ( školné ) je stanovena Vnitřní směrnicí      na 400,- Kč měsíčně. Úplatu za předškolní vzdělávání neplatí děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. K povinnému předškolnímu vzdělávání nastoupí děti, které dosáhnou pěti let do 1. 9.

 

Úplata za školní stravování

je obsažena ve Vnitřní směrnici o stavování dětí v mateřské škole, která určuje organizaci stravování dětí, jeho rozsah a úplatu.

stravné je stanovené na 760,- Kč měsíčně.

 

 

Platba

trvalým příkazem na účet České spořitelny č. ú. 1284756399/0800

variabilní symbol: prvních 6 čísel z rodného čísla dítěte

záloha stravné 760,- Kč

+ školné 400,- Kč

Do poznámky uvádějte jméno dítěte

splatnost dané částky je k 25. předchozího měsíce

 

Úplata za předškolní vzdělávání musí být připsána podle smlouvy se zákonnými zástupci na účet mateřské školy vždy  k 25. dni v měsíci - předem na další měsíc. Tedy první splátka na září nejpozději k 25. srpnu daného roku.

 

 

Ve výjimečných případech, po domluvě s ředitelkou MŠ, lze úplatu zaplatit v hotovosti v pokladně mateřské školy.

Vyúčtování záloh probíhá 4x do roka a případný přeplatek je vrácen na účet zákonného zástupce.

 

Pokud máte zájem o další informace naleznete je ve školním vzdělávacím programu nebo Vám je rádi sdělíme.