Ceny stravného

STRAVNÉ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

cena od 1.4.2022

 

Rozpis kalkulace mateřské školy :                         

celodenní strava dětí                 3-6 let                         7 let

přesnídávka                                     9,- Kč                     10,- Kč

oběd                                             25,- Kč                     30,- Kč

svačina                                           9,- Kč                       9,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                       43,- Kč                      49,- Kč

 

polodenní strava dětí

svačina                                           9,- Kč                        10,- Kč

oběd                                             25,- Kč                        30,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                        34,- Kč                        40,- Kč